Probas de acceso á ciclos 2021

Xa está publicada a convocatoria de probas de acceso á ciclos.

As datas son as seguintes:

-Acceso a ciclo medio: 27 maio. O prazo de inscripción estará abranguido entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos

-Acceso a ciclo superior: 15 abril.O prazo de de inscripción estará abranguido entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

Consulta toda a información no seguinte enlace:Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2021 | Xunta de Galicia

Convocados, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de CELGA 1,2,3 e 4.

O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Consulta no seguinte enlace toda a información: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-220121-0001_gl.pdf