Premios extraordinarios FP

Requisitos:

– Ter cursados estudos de formación profesional de grao superior durante o curso 2019/20 nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ter rematado os seus estudos no ano 2020

-Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50.

Forma e prazo de presentación de solicitudes:

-As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «PremiosEdu» (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/) accesible desde a sede electrónica da Xunta de
Galicia, (https://sede.xunta.gal), ou directamente desde a propia aplicación «PremiosEdu».

-Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

-Prazo de presentación de solicitudes: ata o 13 de maio.

Para máis información:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-250321-0001_gl.pdf

-orientacion.cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal

Videoconferencia sobre as ABAU

O xoves 8 de abril celebrarase unha XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS, para dar a coñecer a oferta da UDC ao alumnado interesado en acceder a universidade. O enlace a información é o seguinte:
https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/portas_abertas/, en horario de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h, a través de Teams.
As videoconferencias estarán organizadas segundo o seguinte esquema:
a. Perfil de ingreso
b. Por que estudar este Grao na UDC
c. Contido da titulación
d. Saídas profesionais
e. Enderezo electrónico de contacto, ao final da presentación, para posteriores consultas sobre a/s titulación/s.

O alumnado poderá:
  *   Conectarse directamente premendo na ligazón que figura ao lado de cada titulación no horario sinalado. Non é necesaria inscripción previa nin ter instalado Teams.
  *   Interactuar cos relatores e aclarar as súas dúbidas
  *   Visitar virtualmente os Centros da UDC: Facultades, Escolas, Residencias, Instalacións deportivas…
  *   Ver os testemuños de alumnado matriculado e egresado
  *   Participar en retos e obradoiros e conseguir agasallos


Tamén haberá vídeoconferencias sobre ABAU e PREINSCRIPCIÓN en horario de mañá e tarde e un PUNTO DE INFORMACIÓN atendido polo persoal do Servizo de Estudantes durante toda a Xornada.

Encontros virtuais na USC

Os días 23,24 e 25 de Marzo celebráranse os encontros virtuais coa USC.

Maña, martes 23 abril, ás 12 terá lugar o Acto de Inauguración coa conferencia do catedrático de Medicina Legal de la USC e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica(SERGAS) e do Centro Nacional de Genotipado, Angel Carracedo que falará dos seus Proxectos e ilusións

No seguinte enlace podes ver todas as videoconferencias clasificadas por carreiras universitarias:

Encontros virtuais na Zona USC | Universidade de Santiago de Compostela

Mochilas da igualdade

Xa tes dispoñible na bilioteca do CIFP Ferrolterra as mochilas da igualdade. Estas mochilas conteñen películas e libros onde a muller aparece como figura representativa. Podes consultar o contido das mochilas no cadro:

Mochila 1 e 2Criadas y señoras   
Figuras ocultas    
Brave     
El color púrpura   
Erin Brockovich    
Thelma y Louise   
Isabel Ruiz. Mujeres
Penélope Bagieu. Valerosas
Precious     

Mochila 3 e 4


Mulan     
Pocahontas     
Como agua para chocolate  
Elizabeth     
Ágora     
Tomates verdes fritos   
Isabel Ruiz. Mujeres 2
Penélope Bagieu. Valerosas 2
Madame Curie   -Luna nueva
Mochila 5La mujer del año  
Flashdance     
La hija del general  
Te doy mis ojos  
Aliens: el regreso   
Tootsie     
Isabel Ruiz. Mujeres 3
Jen Wang. El príncipe y la modista
Luna nueva
Mochila 6La mujer del año  
Flashdance     
La hija del general  
Te doy mis ojos  
Aliens: el regreso   
Tootsie     
Isabel Ruiz. Mujeres 3
Jen Wang. El príncipe y la modista
Mochila 7 e 8Diario de una niñera  
Gravity     
Interestelar     
Million dollar baby   
Sufragistas     
Las 13 rosas   
Isabel Ruiz. Mujeres 4
Ana Penyas. Estamos todas bien
Mochila 9Billy Elliot    
Las Maestras de la República (documental)
Zootrópolis     
Mustang     
Con la pata quebrada (documental) 
Mujercitas (1994)
Rachel Ignotofsky. Mujeres de ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo
Assia Petricelli. Chicas malas

Podes solicitar o préstamo de algunha das mochilas na propia biblioteca. Terás 3 semanas para devolvela.

VISITA VIRTUAL ÁS UNIVERSIDADES (22 ao 24 de febreiro)

Do 22 ao 24 de febreiro celebrarase a terceira edición de UNIferia, a Feira Virtual das Universidades españolas, promovida pola CRUE que permite o encontro dos Futuros Estudantes cos Graos que se van a impartir o vindeiro curso 2021-22: https://youtu.be/vCq51CXx-z0


Funcionará como unha Feira Universitaria presencial: https://grado-uniferia.crue.org/  pola o alumnado poderá visitar os stands das Universidades españolas presentes na Feira.


A Universidade da Coruña (UDC), terá un espazo virtual baixo o lema: ENTRA NO FUTURO, no que ofreceran ao alumnado que coñeza de a ampla oferta académica de Graos dos Campus da Coruña e de Ferrol, coñeza a Vida Universitaria que lle espera e poida consultar as dúbidas que teña de notas de corte, aloxamento…


O horario é amplo de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h e o persoal do Servizo de Estudantes estarás pendente para solucionar calquer cuestión.


A navegación por UNIFERIA é libre, tras rexistrarse.


Nesta ligazón poden ver un vídeo resumen de UNIferia 2021 e as posibilidades que ofrece:

<https://udcgal.sharepoint.com/:v:/s/difusion-udc/EURjMYA-TclFj9RH10-djooBlFJpNYGRcD-duQhnUPbpMw?e=NhXkhv>

Carnés e habilitacións profesionais. Orde de convocatoria 2021

Publicada a Orde do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021 (código de procedemento ED527A).

Orde do 11 de febreiro de 2021

Prazos de presentación de solicitudesCarnets profesionais que se convocanHabilitacións profesionais que se convocan:
Primeira convocatoria: do 22 de febreiro ao 8 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos-Carné profesional de operador/a de guindastre torre
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
Operador/a industrial de caldeiras

Segunda convocatoria: do 22 de xuño ao 5 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos
-Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
-Carné profesional de operador/a de guindastre torre
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
-Operador/a industrial de caldeiras
-Instalador/a de gas, categoría A
-Instalador/a de gas, categoría B
-Instalador/a de gas, categoría C
-Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
-Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
-Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
-Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados
-Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados
-Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados
-Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados

– Máis información

Probas de acceso á ciclos 2021

Xa está publicada a convocatoria de probas de acceso á ciclos.

As datas son as seguintes:

-Acceso a ciclo medio: 27 maio. O prazo de inscripción estará abranguido entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos

-Acceso a ciclo superior: 15 abril.O prazo de de inscripción estará abranguido entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

Consulta toda a información no seguinte enlace:Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2021 | Xunta de Galicia

Convocados, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de CELGA 1,2,3 e 4.

O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Consulta no seguinte enlace toda a información: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-220121-0001_gl.pdf