Carnés e habilitacións profesionais. Orde de convocatoria 2021

Publicada a Orde do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021 (código de procedemento ED527A).

Orde do 11 de febreiro de 2021

Prazos de presentación de solicitudesCarnets profesionais que se convocanHabilitacións profesionais que se convocan:
Primeira convocatoria: do 22 de febreiro ao 8 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos-Carné profesional de operador/a de guindastre torre
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
Operador/a industrial de caldeiras

Segunda convocatoria: do 22 de xuño ao 5 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos
-Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
-Carné profesional de operador/a de guindastre torre
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
-Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
-Operador/a industrial de caldeiras
-Instalador/a de gas, categoría A
-Instalador/a de gas, categoría B
-Instalador/a de gas, categoría C
-Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
-Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
-Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
-Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados
-Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados
-Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados
-Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados

– Máis información

Probas de acceso á ciclos 2021

Xa está publicada a convocatoria de probas de acceso á ciclos.

As datas son as seguintes:

-Acceso a ciclo medio: 27 maio. O prazo de inscripción estará abranguido entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos

-Acceso a ciclo superior: 15 abril.O prazo de de inscripción estará abranguido entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

Consulta toda a información no seguinte enlace:Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2021 | Xunta de Galicia

Convocados, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de CELGA 1,2,3 e 4.

O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Consulta no seguinte enlace toda a información: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-220121-0001_gl.pdf